Lillesand Sjømannsforening ble stiftet 1. mai 1875. Det året ble det ikke tilført mindre enn 11 fartøyer til byens flåte. Flere av dem var bygget ved verft i Lillesand. hermanos2I den maritime atmosfæren vokste det frem et behov for organisert informasjons- og erfaringsutveksling. Det var et beskjedent utvalg av ”sailing directions” og kart på denne tiden og erfaringsutvekslingen blant sjøfolk var av uvurderlig verdi. Dette var bakgrunnen til at Lillesand Sjømannsforening ble dannet. Siden den gang har sjøfarten og kommunikasjonsvilkårene endret seg drastisk. I dag er Sjømannsforeningenes funksjon å være kulturbærere, som fremmer sjøfartskulturen i Norge.