Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 07.05.2024 kl. 14.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Knut Anonsen, Øystein Børresen, Georg Olsen, Tore Jan Clausen, Arild Vindi og Carl Jon Hansen.

Ikke tilstede:
Lars Erik Pettersen og Jan Erik Tandberg.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan er utarbeidet for 2024. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:
Foreningens representanter på Frigjørings- og veterandagen 8/5 er Thorbjørn S. Andersen, John Olsen, Leiv P. Olsen og muligens Eivind Gjesdal.

Mesan Skjød 17. mai kl. 1200 i foreningens lokaler. Kaffe og kaker, kuvert pris kr. 100,-. Hermanos synger kl. 1215 i Rådhusparken og kl. 1245 på Dovre. Foreningens medlemmer oppfordres til å slutte opp og bli med under vår fane i borgertoget.

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Styret har mottatt e-post fra Per Lauvnes med forslag til utplassering av ankeret. Siden kommunen trakk seg fra samarbeid om prosjektet vedtok styret forslaget fra Per som innebærer en kostnad på ca. kr. 20.000,- for å få alt på plass.

Sak nr. 16-22 – Tur 2024
Avreise 0615 – 0645 torsdag 30. mai. Ferge fra Sandefjord kl. 1000, ankomst Strømstad kl. 1230. Ankomst First Hotel G, Gøteborg ca. kl. 1730, felles middag på hotellet torsdag og fredag.

Et foreløpig program er utarbeidet, ferdigstilles med det første i samarbeid med Risdal Touring. Båttur til Vinga Fyr lørdag med opptreden av Hermanos. Deltagelse gudstjeneste i regi av Sjømannskirken søndag. Avreise til Strømstad mandag kl. 1000, ankomst Lillesand ca. kl. 1830.

Bindende påmelding ved betaling til Risdal Touring, foreningen subsidierer prisen pr. person med kr. 2.000,-. Informasjon om påmelding samt mer detaljer kommer både i e-post og på hjemmesiden.

Sak nr. 05-23 – Jubileumskomite
Thorbjørn og Carl Jon arbeider med å sette sammen en komite for jubileums året 2025. Interesserte kan gjerne melde seg til dem.

Sak nr. 15-23 – Tilskudd til frivilligheten
Søknad er sendt til Fylkeskommunen.

Sak nr. 08-24 – Nøkkelboks/nøkler til lokalet
Styret har mottatt kopi av brev fra Museumsnemden til Lillesand Kommune vedrørende dette. Styret vedtok å avvente eventuelle tiltak til en eventuell henvendelse fra kommunen.

Eventuelt
Thorbjørn orienterte om Bacalao bidrag til Arendals Sjømannsforenings dugnad ifm deres jubileums arrangement.

Referat fra møte i Sørlandske Sjømannsforeninger 24/4 blir sendt medlemmene når det foreligger.

Tore Jan har bestilt ny betalings terminal, pris kr. 2.500,-.

Tore Jan jobber med revidering av dreiebok og mannskap til Bacalao arrangementet.

Arild informerte at Verven dagen blir 24/8.

Videre fortalte han at Blindlleia Kystlag har anskaffet ny skøyte. Styret vedtok å bli medlem i laget, pris kr. 500,- pr. år.

Carl Jon informerte at 22 medlemmer ikke har betalt kontingent for 2024; det er også to utestående fra 2023. Purringer blir sendt ut og medlemmene oppfordres til å betale.

Neste styremøte er tirsdag 4. juni kl. 1400.

Møtet hevet kl. 15.30.

Knut Anonsen
Sekr.