Årsmøte avholdes i foreningens lokaler fredag 1. mars kl. 1900. Saker til årsmøtet må være styret v/Thorbjørn S. Andersen i hende innen 11. februar. Etter møtet blir det et måltid, kr. 250,- inkl. en drikke enhet. Påmelding til måltidet på utlagt liste på hjemmesiden, frist 23. februar (begrenset antall 36). Vanlig pent antrekk. Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på hjemmesiden samt være tilgjengelig i lokalet under møtet.