Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 05.10.2023 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Leiv P. Olsen, Knut Anonsen, Carl Jon Hansen, Øystein Børresen, Georg Olsen og Jan Erik Tandberg.

Ikke tilstede:
Per Lauvnes og Lars Erik Pettersen

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan er utarbeidet for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:
Månedsmøte avholdes i lokalet torsdag 26/10 kl. 1900, Meny: Torsk, pris kr. 250,- m/en drikkeenhet. Foredrag: Berit Eide Johnsen: Lillesands historie 1850 – 1920. Påmelding via hjemmesiden.

Sekretær lager utkast til plan for 2024 for behandling på neste styremøte.

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er ferdig restaurert og «krybbe» er laget. Vi avventer kapasitet i kommunen for å få ankeret plassert.

Sak nr. 11-23 – Nøkler til huset
Sekretær utarbeider liste over hvem som har nøkler til lokalet.

Sak nr. 12/13/14-23 – Søknad om medlemskap
Søknad om medlemskap i foreningen fra Ingvald Guttormsen, Jørn Thomassen og Jan Velle Gjesdal ble enstemmig vedtatt. Sekretær tilskriver dem.

Sak nr. 15-23 Tilskudd til frivilligheten
Søknad om tilskudd til drift av båtfører gruppen og bredbånd til lokalet sendes til Fylkeskommunen.

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Tirsdag 17/10 er det et arrangement om krigsseilere i E-teateret. Det kolliderer med Hermanos øvelse, sekretær kontakter Erik Larsen om dette.

Neste styremøte er tirsdag 7. november kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.40

Knut Anonsen
Sekr.