Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 06.06.2023 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Leiv P. Olsen, Knut Anonsen, Georg Olsen, Carl Jon Hansen og Øystein Børresen.

Ikke tilstede:
Per Lauvnes, Jan Erik Tandberg og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan

Ny plan er utarbeidet for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:
Arild Vindi var invitert til møtet for å orientere om aktiviteter i Hermanos: De skal opptre på Tall Ship Races i Arendal fredag 4. august kl. 1730. Styret vedtok å sette opp gratis buss for sangere og medlemmer med partnere. Informasjon legges ut på hjemmesiden sammen med påmeldingsliste som også blir lagt ut i lokalet. Frist for påmelding er 28. juli.

Styret støtter Hermanos arbeid med planer for aktiviteter i jubileumsåret 2024 (30 år).

Hermanos opptrer på Verven dagen 24. juni kl. 1300 og 1500.

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport

Ankeret er fraktet til Vik for påføring av rammeverk. Plassering avventer at stillas ved bygget tas ned.

Sak nr. 08-23 – Søknad om medlemskap

Styret har mottatt søknad om medlemskap fra Gunnar A. Stendal. Søknaden ble enstemmig godkjent, sekretær tilskriver ham.

Sak nr. 09-23 – Arrangement E-teateret oktober 2023

Styret har mottatt en henvendelse fra museet og museets venner vedrørende samarbeid som medarrangør av et arrangement knyttet til krigsseilere i E-teateret i oktober. Styret vedtok enstemmig å være med på det.

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)

Nils B. Sørbotten var invitert for å gi en status på prosjektet båtførerkurs med eksamen for båtførerprøven. Skolene har vist veldig liten interesse for å bidra med at alle elever i 10. klasse kan delta på dette kurset gratis. Nils har hatt et leser innlegg om saken i LP. Styret ønsker å følge dette opp, invitasjon til kurs og eksamen blir lagt ut på hjemmesiden.

Neste styremøte er tirsdag 5. september kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.20

Knut Anonsen
Sekr.