Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 02.05.2023 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Leiv P. Olsen, Knut Anonsen, Georg Olsen, Carl Jon Hansen, Per Lauvnes og Øystein Børresen.

Ikke tilstede:
Jan Erik Tandberg og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.


Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan er utarbeidet for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Det blir ikke avholdt månedsmøte i mai på grunn av andre aktiviteter.

Foreningen stiller med flaggborg i Rådhusparken 8. mai.

Mesan Skjød avholdes 17. mai kl. 1200 (Cava, bløtkake, kaffe kr. 100,-). Sang av Hermanos på Rådhustrappa kl. 1215, deretter avholder koret konsert på Dovre. Arrangementene blir inkludert i kommunens program for dagen og på hjemmesiden.


Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er fraktet til Vik for påføring av rammeverk. Plassering avventer at stillas ved bygget tas ned.


Sak nr. 07-23 – Besøk Hestmanden
Hestmanden ankommer Lillesand 11. mai og blir liggende til 15. mai. I den anledning har styret invitert mannskapet og ordføreren til et lukket selskap i foreningens lokaler den 12. mai. Lørdag 13. mai blir det åpent skip med omvisning ombord fra kl. 1200-1500.Sang av Hermanos og Fullriggeren Sørlandets Shantykor kl.1200. Fri entre. Arrangementet blir annonsert i LP tirsdag 9. mai og på hjemmesiden.


Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Frist for søknad om strøm støtte er 24. mai

Neste styremøte er tirsdag 6. juni kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.00

Knut Anonsen
Sekr.