Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 11.04.2023 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Leiv P. Olsen, Knut Anonsen, Georg Olsen og Øystein Børresen.

Ikke tilstede: Per Lauvnes, Carl Jon Hansen, Jan Erik Tandberg og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.


Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan er utarbeidet for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:
Månedsmøte avholdes i foreningens lokaler torsdag 27. april kl. 1900. Foredrag av Torbjørn Ribe: «Da krigen kom til Lillesand» etterfulgt av middag. Meny: Kokt laks m/ Sandefjordsmør og agurksalat. Pris kr. 250,- inkl. en drikkeenhet. Påmelding fortrinnsvis på vår hjemmeside, evt. på utlagt liste i våre lokaler.

Det blir ikke avholdt månedsmøte i mai på grunn av andre aktiviteter den måneden.

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Det jobbes med å få ankeret plassert ved museet til 8. mai.


Sak nr. 06-23 – Senior dag
Eldrerådet, Frivilligsentralen og Lillesand kommune inviterer til Senior dag på Kalvild gård onsdag 19. april, 2023. Dørene åpnes kl. 1230, offisiell åpning kl. 1300. Hermanos skal bidra med sang og foreningen skal ha en stand for å presentere/profilere LSF.


Sak nr. 07-23 – Besøk Hestmanden
Hestmanden ankommer Lillesand 11. mai og blir liggende til 15. mai. I den anledning inviterer styret mannskapet til et lukket selskap i foreningens lokaler den 12. mai. Styret arbeider videre med et arrangement om bord i Hestmanden lørdag 13. mai med sang av Hermanos og mulig deltagelse fra flere lokale sjømannsforeninger og kor med derpå følgende samling til kaffe og kringle i vårt lokale. Dette arrangementet vil bli annonsert i LP tirsdag 9. mai.


Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Lillesands Sparebank har tildelt foreningen en gave på kr. 25.000,- (tilfaller båtfører gruppen) og invitert til festaften på Kalvild Gård onsdag 26. april. Sekretær tilskriver banken med takk for gaven og bekreftelse på at Thorbjørn Andersen stiller som vår representant på festaften.

Foreningen stiller med flaggborg til arrangement 8. mai, Thorbjørn ordner med bemanning.

Mesan Skjød avholdes 17. mai kl. 1200 (Cava, bløtkake, kaffe) med sang av Hermanos på trappa før koret avholder konsert på Dovre. Arrangementene blir inkludert i kommunens program for dagen.

Neste styremøte er tirsdag 2. mai kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.15


Knut Anonsen
Sekr.