MØTEPROTOKOLL

Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 07.03.2023 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Per Lauvnes, Carl Jon Hansen, Knut Anonsen, Georg Olsen, Øystein Børresen, Jan Erik Tandberg

Ikke tilstede:
Leiv P. Olssen og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.


Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan er utarbeidet for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:
Månedsmøte avholdes i foreningens lokaler fredag 30. mars kl. 1900. Foredrag av Arild Vindi: «To sjømannsenker, mor og datter, forskjellige enker» etterfulgt av middag. Meny: Svinestek m/hjemmelaget surkål. Pris kr. 250,- inkl. en drikkeenhet. Påmelding fortrinnsvis på vår hjemmeside, evt. på utlagt liste i våre lokaler.


Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er hentet og plassert hos kommunen for lagring inntil plassering utenfor huset til våren.


Sak nr. 16-22 – Tur 2023/2024
Styret ga Carl Jon Hansen og Arild Vindi fullmakt å vurdere/jobbe videre med eventuell tur for foreningen i 2023 og/eller 2024.


Sak nr. 03-23 – Oppvaskmaskin
Oppvaskmaskinen «sprang lekk» og ville trengt omfattende og dyr reparasjon. Styret godkjente enstemmig innkjøp av ny maskin som er levert av Åsen Elektro, Grimstad til pris kr. 40.000,-


Sak nr. 04-23 – Søknad om medlemskap
Søknad om medlemskap i foreningen fra Liv Sørensen ble enstemmig godkjent. Sekretær sendere bekreftelse.


Sak nr. 05-23 – Jubileumskomite 2025
Som oppfølging av sak på årsmøtet vil Styret arbeide med opprettelse av og mandat for en komite for jubileumsåret 2025.


Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Arild Vindi er sammen med Ståhle Bjørkløw og Svein Evnum valgt til intern styre i Hermanos. Arild var invitert til møtet og ga en kort orientering om følgende saker som koret er engasjert i og med:

  • Kort skal synge på Vervendagen 24. juni som er åpningen av Lillesandsdaene.
  • Koret vil bli engasjert under Tall Ships Race i Arendal 3 – 6 august.
  • Koret skal ha en konsert på Birkeland 31. mai.
  • Det jobbes med planer for markering av korets 30 års jubileum i 2024.

Arild sender referat fra møter i Hermanos styret til styret i foreningen og blir innkalt til våre møter etter behov.

Carl Jon i samarbeid med Tore Jan tar seg av fornying av følgende to abonnement:

  • Microsoft 365 Family
  • F-Secure Total

Neste styremøte er tirsdag 11. april kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.10

Knut Anonsen
sekr.