Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 14.02.2023 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Carl Jon Hansen, Knut Anonsen, Leiv P. Olsen, Georg Olsen, Jan Erik Tandberg

Ikke tilstede:
Per Lauvnes, Øystein Børresen og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.


Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan er utarbeidet for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Årsmøtet blir fredag 24. februar, 2023 kl. 1900 i foreningens lokaler. Årsmøte middag er torsk, pris kr. 250,- inkludert en drikkeenhet. Påmelding til middagen på vår hjemmeside. Årsmøtepapirer blir lagt ut i våre lokaler samt være tilgjengelig på årsmøtet.


Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er hentet og plassert hos kommunen for lagring inntil plassering utenfor huset til våren.


Sak nr. 01-23 – Søknad om medlemskap
Søknad om medlemskap i foreningen fra Harald Olsen, Audun Phil Olsen og Jan Hartvik Eide ble enstemmig godkjent. Sekretær sender dem bekreftelse.


Sak nr. 02-23 – Minnesamlingsprosjekt KUBEN
Foreningen har mottatt en forespørsel fra Aust Agder Museum avd. KUBEN vedrørende deltagelse i en ny sjøfartsutstilling på KUBEN og i den forbindelse et minnesamlingsprosjekt. Thorbjørn følger dette opp med Gaute Christian Molaug ved museumet.


Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)

Knut følger opp «rydding» i mapper etc i e-post systemet vårt.

Neste styremøte er tirsdag 7. mars kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.15


Knut Anonsen
sekr.