Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 06.12.2022 kl. 14.30

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Carl Jon Hansen, Knut Anonsen, Leiv P. Olsen, Georg Olsen og Jan Erik Tandberg.

Ikke tilstede:
Øystein Børresen, Per Lauvnes, og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

 

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan utarbeides for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Det blir ikke avholdt medlems møte i desember grunnet nær opp til jul.

Meta Hansen huset er bestilt for årsfest lørdag 4. februar, 2023. Styret vedtok kuvertpris kr. 300,-. Invitasjon og påmelding følger ut på nyåret.

Årsmøtet blir fredag 24. februar, 2023: Nærmere informasjon kommer på nyåret.

 

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er hentet og plassert hos kommunen for lagring inntil plassering utenfor huset til våren.

 

Sak nr. 12-22 – Regning fra Risdal Touring
Styret har så langt ikke mottatt nødvendig dokumentasjon fra Risdal vedrørende regning for kostnader knyttet til ekstra overnatting på returen fra Normandie
. Styret vil sende en detaljert informasjon om dette til tur deltagerne når alt er avklart med Risdal.

 

Sak nr. 13-22 – Sponsing Team Rynkeby
Styret har mottatt en forespørsel om midler til sponsing av Team Rynkeby Agder. Styret vedtok enstemmig ikke å imøtekomme denne forespørselen og tilbakemelding vil bli gitt.

 

Sak nr. 14-22 – Minnesamlingsprosjekt Kuben
Styret har mottatt en forespørsel fra KUBEN i Arendal om å være samarbeidspartner for en større sjøfartsutstilling som vil ha hovedfokus på sjøfolk som seilte på 1950 og 1960 tallet, hovedsakelig førstereis.

Styret fattet et enstemmig vedtak om å være med på dette, formannen gir tilsvar.

 

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Styret har mottatt bekreftelse på støtte fra Norges Rederiforbunds Sjømannsfond av 1918 på kr. 5.000,-

Styret har mottatt informasjon fra Domeneshop om oppdatering av vårt e-post system. Sekretær følger dette opp med Audun i Sveip.

Mesan Skjød avholdes lørdag 31.12 kl. 1200 i foreningens lokaler. Merk at dette er kun for foreningens medlemmer.

Formannen har sendt brev til kommunen vedrørende forespørsel om fritak for leie av lokalet i Tollboden.

Neste styremøte er tirsdag 10. januar kl. 1200.

 

Møtet hevet kl. 16.30

Knut Anonsen
sekr.