Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 10.11.2022 kl. 12.30

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Carl Jon Hansen, Øystein Børresen, Knut Anonsen, Leiv P. Olsen, Georg Olsen og Jan Erik Tandberg.

Ikke tilstede:
Per Lauvnes, og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

 

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Det er utarbeidet en aktivitetsplan for 2022 som vil bli fulgt opp av styret gjennom året. Ny plan utarbeides for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Det blir medlems møte torsdag 24. november. Meny: Hvalbiff, pris kr. 250,- inkludert en drikke enhet. Påmelding fortrinnsvis på vår hjemmeside, alternativt på utlagt liste i våre lokaler. Kåseri av Simen Zernichow «Fly transporten fra Sverige til England under 2. verdenskrig»..

Carl Jon minnet om at foreningen har 150 års jubileum i 2025. Styret vedtok å ta dette inn på aktivitetsplanen allerede nå for å sikre nødvendig oppfølging.

 

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er ferdig, hentes av Per og Thorbjørn og plasseres hos kommunen for lagring inntil plassering utenfor huset til våren.

 

Sak nr. 12-22 – Regning fra Risdal Touring
Dårlig vær på hjemturen fra Normandie gjorde at Color Line kansellerte returen fra Hirtshals til Kristiansand. Det medførte en ekstra natt på hotell i Skagen. Tilleggskostnadene for dette må Risdal i første omgang betale da årsaken for kanselleringen (været) ikke skyldes Color Line. Merkostnaden tur deltagerne utgjør ca. kr. 1.150,- pr. person. Risdal vil fakturere tur deltagerne som i neste omgang må kontakte sitt forsikringsselskap for refusjon via reiseforsikringen.
Styret vil sende en detaljert informasjon om dette til tur deltagerne når alt er avklart med Risdal.

 

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Carl Jon presenterte status for foreningens regnskap 2022. Årsregnskapet forelegges årsmøtet for godkjennelse. Styret vedtok å støtte Kari Kjeltså med kr. 1.500,- i år.

Styret vedtok å merke invitasjon til medlemsmøtene med: Antrekk: Pent kledd.

Neste styremøte er tirsdag 6. desember kl. 1400.

Møtet hevet kl. 14.30
Knut Anonsen
sekr.