Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 18.10.2022 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Carl Jon Hansen, Øystein Børresen, Knut Anonsen, Leiv P. Olsen og Georg Olsen.

Ikke tilstede:
Per Lauvnes, Jan Erik Tandberg og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.


Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Det er utarbeidet en aktivitetsplan for 2022 som vil bli fulgt opp av styret gjennom året. Ny plan utarbeides for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Det tradisjonelle Bacalao arrangementet blir gjennomført under kultur natta fra kl. 1600 fredag 21. oktober.

Det blir mnds. møte torsdag 27. oktober. Meny: Salt kjøtt og erter, pris kr. 150,- inkludert en drikke enhet. Påmelding fortrinnsvis på vår hjemmeside, alternativt på utlagt liste i våre lokaler. Kåseri av Tore Jan og Carl Jon: Høydepunkter fra Normandie turen.

 

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er ferdig og hentes av Per og Thorbjørn, de kontakter kommunen for lagring inntil plassering utenfor huset.

 

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Thorbjørn kontakter kommunen vedrørende scenen i bakgården

Thorbjørn kontakter valgkomiteen vedrørende konstituering og oppstart av arbeidet med innstilling til årsmøtet som er planlagt til 23. februar, 2023.

Knut følger opp vedrørende årsrapporter fra de forskjellige avdelingene, frist for dette og valgkomiteens innstilling er 31. januar, 2023.

Neste styremøte er tirsdag 8. november kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.00

Knut Anonsen
sekr.