Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 06.09.2022 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Per Lauvnes, Carl Jon Hansen, Øystein Børresen, Knut Anonsen, Leiv P. Olsen og Jan Erik Tandberg (måtte forlate møtet før avslutningen).

Ikke tilstede:
Georg Olsen og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

 

Sak nr. 02/10-21 – Tur for LSF i 2022
Carl Jon bekreftet at det er 83 påmeldte til turen. Vi får plass i to busser og vil bo på et hotell ca. 4-5 mil utenfor Caen. Deltagerne blir tatt opp på bussene fra Borkedalen, bussholdeplassen i sentrum og Gaupemyr. Carl Jon skal ha et møte med Risdal om kort tid, deretter blir alle deltagerne informert om detaljene for avreise og programmet via e-post samt foreningens hjemmeside. Vi planlegger å bekranse Norges Nasjonalmonument i Normandie – Villons-les-Buissons.

 

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Det er utarbeidet en aktivitetsplan for 2022 som vil bli fulgt opp av styret gjennom året. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Det er søkt om skjenkeløyve under kultur natta den 21/10 hvor det tradisjonelle Bacalao arrangementet vil bli gjennomført.

Thorbjørn har sendt søknad om bidrag fra Rederiforbundet.

 

Sak nr. 05-22 – Strømstøtteordning
Carl Jon sender søknad om støtte for perioden april-juni.

 

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Under arbeid.

 

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Vi har mottatt invitasjon fra Risdal Touring til ide/reisetreff for gruppe-ledere til Vigeland Hovedgård i Vennesla den 12. oktober. Carl Jon følger dette opp.

Carl Jon oppdaterer vår kontakt informasjon (tlf nr 909 29 285) hos Domeneshop (e-post systemet vårt).

 

Neste styremøte er tirsdag 11. oktober kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.30

Knut Anonsen
sekr.