Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 03.05.2022 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Per Lauvnes, Carl Jon Hansen, Georg Olsen, Øystein Børresen, Knut Anonsen og Jan Erik Tandberg (som vara for Leiv P. Olsen).

Ikke tilstede:
Leiv P. Olsen og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

 

Sak nr. 02/10-21 – Tur for LSF i 2022
Risdal har sendt oss alternativt ruteforslag med avreise onsdag 28. september fra Kristiansand kl. 1500 med den nye Holland – Norway fergen. Retur blir torsdag 6. oktober fra Hirtshals. Risdal har selv vært på tur med fergen og konkluderer med at det var veldig god service og mat, men at lugarer og bad var noe mindre enn på Kiel fergen. Dette opplegget gir betydelig færre km i buss under turen, særlig på dag tre. Styret vedtok å gå for dette opplegget og vil sende ut detaljert informasjon og praktiske opplysninger samt (foreløpig) påmeldingsliste når vi om ikke så lenge får dette fra Risdal.

 

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan

Det er utarbeidet en aktivitetsplan for 2022 som vil bli fulgt opp av styret gjennom året. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Mesan Skjød med Kongens skål i bobler og med kake og kaffe i lokalene 17. mai kl. 1200. Hermanos synger «på trappen».

Styret har vedtatt følgende priser for Bacalao arrangementet 2. juli: Kr. 250,- for inngang (fra kl. 1200) og kr. 200,- for take away (fra kl. 1100). Arrangementet vil bli annonsert i LP 28/6 samt stå i programmet for Daene.

«Øya» disponeres av Verven Kystsenter hvor Arild Vindi er vårt styremedlem. Båten kan dermed være aktuell for foreningen å bruke. Arild har fått i oppdrag å undersøke muligheter for datoer, mannskap etc. og melde tilbake til styret.

På grunn av turen til Normandie blir det ikke medlemsmøte i september. Styremøte 7/6 er utsatt til 14/6 og møtet 4/10 er utsatt til 11/10.

 

Sak nr. 05-22 – Strømstøtteordning fra kommunen
Foreningen har mottatt kr. 7.438,- i strømstøtte fra kommunen for desember – mars.

 

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Foreningen har mottatt en E-post fra A/S Sjøtransport v/Bjørn F. Boie med tilbud om å få et patentanker. Styret vedtok enstemmig å takke ja til gaven. Thorbjørn, Per og Georg er vår «prosjektgruppe» som jobber videre med saken (søknad til kommunen om plassering, opprustning av ankeret, frakt etc).

 

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Vi har mottatt e-post fra Ice Privat vedrørende eierskifte skjema (gjelder vårt nettverk). Carl Jon blir vår nye representant og han sørger for å sende inn nødvendig eierskifteskjema for å bekrefte endring fra nåværende representant.

Neste styremøte er tirsdag 14. juni kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.40

Knut Anonsen
sekr.