Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 05.04.2022 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Per Lauvnes, Carl Jon Hansen, Knut Anonsen, Georg Olsen og Jan Erik Tandberg (som vara for Leiv P. Olsen).

Ikke tilstede:
Leiv P. Olsen, Øystein Børresen og Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.


Sak nr. 02/10-21 – Tur for LSF i 2022
Carl Jon tar på ny kontakt med tur operatøren vedrørende foreløpige detaljer om tur programmet (planlagt avreisedag er 27/9). Deretter vil styret legge ut foreløpig påmeldingsliste.


Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Det er utarbeidet en aktivitetsplan for 2022 som vil bli fulgt opp av styret gjennom året. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Månedsmøte i april blir fredag 29 grunnet kollisjon med annet arrangement torsdag 28. Erter, kjøtt og flesk fra Fiskebrygga (Thorbjørn følger opp, samt rigging/rydding, bar ansvarlig og foredrag). Knut sørger for publisering og påmeldingsliste på hjemmesiden og i lokalene. Mnds. møte i mai avlyses grunnet kollisjon med Kr. Himmelfartsdag og langhelg.

Foreningen stiller med tre flaggbærere til 8. mai arrangement i parken (Thorbjørn følger opp).

Kongens skål i bobler og med kake i lokalene 17. mai.

Styret vedtok følgende priser for Bacalao arrangementet 2. juli: Kr. 250,- for inngang og kr. 200,- for take away. Søknad om leie av museumsgården er innvilget av kommunen og søknad om alkoholløyve er sendt.


Sak nr. 05-22 – Strømstøtteordning fra kommunen
Søknad er sendt.

Carl Jon informerte om mottatt støtte til foreningen kr. 15.000,- fra Lillesand Sparebank.


Sak nr. 06-22 – Årsmøte Verven KS og representant fra styret.
Arild Vindi er utnevnt som foreningens representant til styret i Verven KS. Han vil delta på årsmøtet den 7. april.

 

Sak nr. 08-22 – Åpning Jon Michelet bibliotek
Thorbjørn + to medlemmer deltar på arrangement torsdag 7. april.


Sak nr. 09-22 – Krigsseilerregisteret
Thorbjørn orienterte om oppgraderinger og utvikling av database og systemer for Krigsseilerregisteret som gjør at dette nå fremstår veldig «profesjonelt».


Sak nr. 10-22 – Sjømannsforeningen i Farsund
Thorbjørn, Leiv Per og Tore Jan deltar på møte vedrørende Krigsseilerregisteret i Farsund Sjømannforening den 28. april.


Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Neste styremøte er tirsdag 3. mai kl. 1200.

 

Møtet hevet kl. 13.30

Knut Anonsen
sekr.