Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 08.03.2022 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Per Lauvnes, Carl Jon Hansen, Leiv Per Olsen, Øystein Børresen, Knut Anonsen og Lars Erik Pettersen (som vara for Georg Olsen).

Tore Jan Clausen (ikke stemmeberettiget)

Ikke tilstede:
Georg Olsen og Jan Erik Tandberg. Avtroppende leder Jan Roar Solås var innkalt til møtet men var forhindret fra å møte.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

 

Sak nr. 02/10-21 – Tur for LSF i 2022
Carl Jon henvender seg til tur operatøren vedrørende foreløpige detaljer om tur programmet (planlagt avreisedag er 27/9). Deretter vil styret legge ut foreløpig påmeldingsliste.

 

Sak nr. 03/10-21 – Kriterier/vedtekter for utmerkelser
Statuttene er overlevert nytt styre og vil bli publisert på foreningens hjemmeside under fanen «Dokumenter».

 

Sak nr. 01-22 – Vaskehjelp
Nåværende vaskehjelp har varslet styret om at de avslutter sitt engasjement 28/2-22. Nytt styre følger opp saken med engasjement av ny vaskehjelp, enten via engasjement innen foreningens «familie» eventuelt ved profesjonelt byrå.

 

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Det er utarbeidet en aktivitetsplan for 2022 som aktivt vil bli fulgt opp av styret gjennom året.

 

Sak nr. 05-22 – Strømstøtteordning fra kommunen
Kommunen har annonsert en økonomisk støtteordning for frivillige organisasjoner. Dette kan søkes om innen 15. mars. Carl Jon gjør dette på vegne av styret.

 

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
LSF bidrar som medarrangør ved 8. mai arrangement på Rådhusplassen.

Per Lauvnes foretar innkjøp av klær (allværsjakke, caps, piquet skjorte) til nye medlemmer samt til et lite reservelager. Medlemmer som ønsker å bestille tar kontakt med ham (tlf. 488 44 824/924 05 408).

Styret planlegger et medlemsmøte torsdag 31. mars. Nærmere informasjon om dette vil komme i god tid før møtet.

Neste styremøte er tirsdag 5. april kl. 1200.
Møtet hevet kl. 13.25

Knut Anonsen
sekr.