Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 04.01.2022 kl. 12.00

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Leiv Per Olsen, Georg Olsen, Tore Jan Clausen, Øystein Børresen, Jan Erik Tandberg og Knut Anonsen (delvis).

Ikke tilstede:
Lars Erik Pettersen

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

 

Sak nr. 01/10-21 – Restaurering av modeller
Arbeidet med restaureringen er ferdig og modellene vil bli hentet ved anledning.

 

Sak nr. 02/10-21 – Tur for LSF i 2022
Carl Jon har bekreftet vår aksept av tilbudet til Risdal Touring.

 

Sak nr. 03/10-21 – Kriterier/vedtekter for utmerkelser
Carl Jon oppdaterer forslag som gjennomgås på styremøte den 1. februar.

 

Sak nr. 04/11-21 – Forberedelser til Årsmøtet
Basert på nye retningslinjer fra myndighetene den 14. januar vil styret avholde et ekstraordinært styremøte tirsdag 18. januar for videre planlegging av gjennomføring av årsmøtet (25. februar), samt kommende månedsmøter.

 

Sak nr. 01-22 – Årsfest 22. januar
Styret har besluttet å utsette en eventuell årsfest inntil videre med bakgrunn i den nåværende Covid 19 situasjonen. Det blir således ingen fest den 22. januar. Hjemmesiden vil bli oppdatert tilsvarende.

 

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Lov for LSF vil bli lagt ut (åpent) på foreningens hjemmeside.

Neste (ordinære) møte er tirsdag 1. februar kl. 1200.
Møtet hevet kl. 13.00

Knut Anonsen
sekr.