18_sa_lange_skutan_kan_ga

Da er den første av våre modeller rigget opp på nytt.

Skonert Briggen har fått ny rigg.

Skonnertbrigg

Arbeidet  som er gjort er fullstendig nytt tauverk i hele riggen. Tauverket var veldig slitt etter mange år, men nå kommer skuta tilbake som ny.

Neste modell som skal få ny rigg er en fullrigger. Det kommer bilde med info når den er ferdig.

Nå er to nye modeller ferdig restaurert.

to fullriggereIMG_1972 (003)

fullrigger LillesandIMG_1968 (1)

 

 

 

 

 

 

 

Det er den kjente modell båtbygger Thor Hansen i Porsgrunn som utfører arbeidet på LSF sine modeller.

Her er Thor i gang med restaurering av en av LSF sine modeller, som trengte en kyndig hånd

Da er den siste av modellene som tilhører Lillesand sjømannsforening ferdig restaurert. Den firemasta Barken på bildet under, er nok den fineste av våre modeller

firemastet bark

Nå er det bare monter som skal lages til to av modellene. Da kan vi igjen med stolthet vise frem modellene vår.

 

Bilde under av  krysseren Blucher  under bygging av Thor Hansen.  Krysseren Blücher, ble kjøpt av Stortinget  og gitt som  gave til  Oscarsborg  Festningsmuseum.

Thor m.Blucher (2)