Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 02.11.2021 kl. 12.00

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Leiv Per Olsen, Georg Olsen, Tore Jan Clausen, Jan Erik Tandberg og Knut Anonsen.

Ikke tilstede: Øystein Børresen og Lars Erik Pettersen

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

Sak nr. 03/05-21 – Fremdrift Castor II
Tore Jan informerte om at det kun gjenstår noen små detaljer før prosjektet er ferdigstilt.

 

Sak nr. 01/10-21 – Restaurering av modeller
Jan Roar og Tore Jan har vært i Porsgrunn, arbeidet er i gang med restaurering av den første modellen vår. Modellen vi fikk i gave er «skrotet». Videre fremdrift med våre modeller foregår i dialog med Jan Roar.

 

Sak nr. 02/10-21 – Tur for LSF i 2022
Månedsmøtet den 28. oktober ga styret fullmakt å gå videre med Risdal Touring vedrørende forslag til tur i 2022. Styret møter representanter fra Risdal mandag 22. november kl. 1630 for videre diskusjon.
Det møtet vil bli etterfulgt av en presentasjon fra Risdal til alle medlemmer kl. 1800, påmeldingsliste blir lagt ut på hjemmesiden og i vårt lokale.

 

Sak nr. 03/19-21 – Kriterier/vedtekter for utmerkelser
Saken er under arbeid ved Carl Jon og Øystein etter «mal» fra LIL. Vi tar sikte på å presentere forslag til kriterier/vedtekter for godkjenning på årsmøtet i februar 2022.

 

Sak nr. 01/11-21 – Søknad om medlemskap
Styret godkjente søknad om medlemskap i foreningen fra Håkon Boge, Ørnefjell 47, 4790 Lillesand. Født 21/10-1967; tlf. nr. 907 29 687 og e-post adresse:
bogavik@online.no.

 

Sak nr. 01/11 – Åpne dokumenter på hjemmesiden
Styret vedtok at protokoller fra styre- og årsmøter skal ligge åpent på våre hjemmesider (dvs man trenger ikke logge på hjemmesiden med passord for å få tilgang til disse dokumentene). Kontrakter vil fremdeles kreve passord tilgang.

 

Sak nr. 03/11-21 – Sponsing av minnestøtte i London
LSF har mottatt forespørsel om sponsing av minnestøtte for krigsseilere utenfor Sjømannskirken i London. Avdukingen av krigsseilermonumentet vil bli utført av HM Kong Harald, planene foreløpig er at dette vil finne sted en gang i februar 2022. Bidragsytere vil få sitt navn inngravert i en plakett som monteres ved statuen som er laget av billedkunstner Nico Widerberg.

Styret vedtok å støtte prosjektet med kr. 15.000, likt fordelt mellom LSF og Sjøhistorie.no.

 

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Neste møte er tirsdag 7. desember kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.00

 

Knut Anonsen
sekr.