Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 06.09.2021 kl. 12.00

 Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Leiv Per Olsen, Øystein Børresen, Georg Olsen, Tore Jan Clausen (måtte forlate møte etter 15 min), Jan Erik Tandberg og Knut Anonsen.

Ikke tilstede:
Lars Erik Pettersen

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

Sak nr. 03/05-21 – Fremdrift Castor II
Tore Jan Clausen informerte om fremdriften i prosjektet, han og Rolf A. Ellingsen avslutter en del arbeide i de følgende dager og følger prosjektet opp videre.

Sak nr. 04/09-21 – Bruk av Notraship flagget
Mottatt e-post fra Anne Sofie Høegh Omdal vedrørende reaksjoner mot bruken av flagget fra våre lokaler er besvart av Jan Roar Solås. Hun takket tilbake for det, ingen videre befordringer nødvendig.

Sak nr. 05/09-21 – Bidrag til virusprogram
Jan Roar refererte e-post fra Torbjørn S. Andersen vedrørende fortsatt dekning for utgifter til virusprogram for Håkon i Bergen. Styret vedtok fortsatt støtte til dette, Jan Roar bekrefter tilbake.

Sak nr. 06/09-21 – Invitasjon til avduking av krigsseiler monument i London
Jan Roar refererte til invitasjon til denne avdukingen for eventuelle medlemmer fra LSF. Styret vedtok at LSF ikke blir representert ved denne anledningen.

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Formannen bekreftet månedsmøte på hotell Norge torsdag 30. september. Møtet vil bli annonsert som vanlig på foreningens hjemmesider og i våre lokaler i god tid før møtet. Det er videre planlagt månedsmøter hhv torsdagene 28/10 og 25/11 samt fredag 10/12. Disse vil også bli annonsert på vanlig måte.

Boken «Vi går om bord» ligger til salgs (kr. 350,-) i våre lokaler og kan kjøpes der, betales med VIPPS.

Formannen har sendt søknad til Sjømannsforbundet som har bekreftet mottak.

Georg Olsen nevnte at medlemmer har etterlyst rekruttering til foreningen. Styret oppfordrer medlemmer som har potensielle kandidater i tankene å invitere dem med på kaffemøter og/eller månedsmøter slik at de kan bli kjent med foreningen og deres medlemmer og forhåpentligvis bli interessert i å sende inn søknad om medlemskap.

Leiv P. Olsen orienterte om restaurering av en MTB modell som innehaver Bjørn Thygesen har forespurt om LSF er interessert i å motta for restaurering. I den anledning har Leiv P. vært i kontakt med Tor Hansen og Ulf jensen i Skien området som har vist interesse for dette arbeidet. Styret ser at det eventuelt kan kombineres med restaurering av noen av våre egne skipsmodeller. Leiv P. tar kontakt med dem for å avtale at han og Jan Roar kan møte dem for videre vurdering av arbeid, prisoverslag etc.

Videre orienterte Leiv P. om samtaler han hadde hatt med representant for Risdal Touring. Styret fattet vedtak om å takke ja til invitasjon fra Risdal til å møte dem på Evje for å bli presentert for mulige tur opplegg for foreningen i 2022.

Neste møte er tirsdag 5. oktober kl. 1200.

 

Møtet hevet kl. 13.30

Knut Anonsen
sekr.