Thor Børresenthor@lp.no
Publisert: 24.09.2021

IMG_1316

Simen Zernichow har stått for den daglige ledelsen. Han gleder seg over at man i dag kan markere at Krigsseilerregisteret nå er ferdig.
Nå vet vi hvem krigsseilerne egentlig var
I dag markerer Norsk senter for krigsseilerhistorie at en systematisk registrering av de norske og utenlandske krigsseilerne som seilte i Nortraship 1940-1945 er ferdig.

I årene 1940-45 seilte flere tusen sjøfolk for den norske uteflåten – og var det største norske bidraget til alliert seier under den andre verdenskrig. Frem til nå har mange av krigsseilerne vært navnløse, men nå har Krigsseilerregisteret kartlagt hvem disse var – og viser blant annet at både antallet kvinner og utenlandske statsborgere er høyere enn tidligere antatt.

Lillesand Sjømannsforening har spilt en helt sentral rolle ved opprettelsen av registeret og innsamling av informasjon. En stor delegasjon fra Lillesand, med Thorbjørn Andersen i spissen, reiser i dag til hovedstaden for å markere at Krigsseilerregisteret nå er ferdig.

Samarbeid
Krigsseilerregisteret drives av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i samarbeid med Lillesand sjømannsforening, andre sjømannsforeninger og frivillige. Samlerhuset Norge, Hans Herman Horns Stiftelse og andre støttespillere bidro til opprettelsen av registeret, mens Kunnskapsdepartementet i dag finansierer driften.

Historiker Simen Zernichow har hatt det daglige ansvaret. Han er glad for arbeidet som er gjort, men setter ikke en endelig sluttstrek, selv om man nå kan konkludere med at registeret er i mål.

– Vi vil fortsette å dokumentere krigsseilernes historie og jobber også med å registrere de mange tusen som seilte i Marinen og i hjemmeflåten under andre verdenskrig. Men nå er vi i mål med Nortraship, sier Simen Zernichow.

Omfattende dokumentasjon
Registeret ble etablert i 2016 og per i dag inneholder det totalt 68.125 sjøfolk. Kildene som er benyttet er i hovedsak ca. én million dokumenter ved Riksarkivet og mannskapslister fra ca. 500 sjøforklaringer.

– Dette er definitivt en milepæl i dokumentasjonen av krigsseilernes historie, sier Bjørn Tore Rosendahl, historiker og faglig leder ved Norsk senter for krigsseilerhistorie. – Det gir oss en økt forståelse av hvem krigsseilerne egentlig var. Samtidig er det en viktig anerkjennelse til krigsseilerne og deres familier – og det gir også norske og internasjonale historikere et nytt og unikt verktøy i videre arbeid med denne delen av norsk historie, sier Rosendahl.

Mange utenlandske sjøfolk
30 000 norske sjøfolk seilte i den norske uteflåten, Nortraship i årene 1940-45. Klart flest av disse kom fra «hvalfangstfylket» Vestfold, samt Hordaland og Rogaland. I tillegg var det også omtrent like mange utenlandske statsborgere som seilte i uteflåten.

Flere kvinner enn tidligere antatt
Dokumentasjonsarbeidet viser at det var betydelige flere kvinner som seilte i Nortraship enn man tidligere har antatt. Til sammen er 350 kvinner registrert, hvorav 126 norske. Fylket med flest kvinner som seilte var Oslo. Blant de utenlandske kvinnene var de fleste fra USA, men det var også mange kvinner fra Storbritannia, Island og Canada.