Ivar Berntsen ble på årsmøtet til Lillesand Sjømannsforening utnevnt til nytt styremedlem. Jan Roar Solås er gjenvalgt til leder av foreningen.

Nytt æresmedlem i sjømannsforeningen

Ivar: Ivar Berntsen er utnevnt til æresmedlem i Lillesand Sjømannsforening. (Foto: Anstein Nørsett)

Jan Roar Solås er gjenvalgt til leder av foreningen.

20170127_183236

Utnevnelsen av Ivar Berntsen som nytt æresmedlem var høydepunktet under årsmøtet til Lillesand Sjømannsforening.
-Bjørn Ivar Berntsen seilte som jungmann, smører, fyrbøter og byssegutt i perioden 1947 til rundt 1956. Han seilte blant annet på kullfyrt båt. Var også en periode på Øya da denne gikk i rute som altmuligmann. Han har jobbet på Kalvild tresliperi, skofabrikken og Stansefabrikken både som ansatt og deleier. Han har hatt flere verv i fagbevegelsen lokalt og på fylket, har sittet en periode i kommunestyre, har hatt flere verv i fotballgruppa og var en av initiativtakerne til sørlandscupen. Han var med på å legge vannledningen til Heldal/Kaldvell noe han er veldig stolt av, sa Jan Tore Solås da han ved avslutningen av årsmøtet kunngjorde at foreningen har fått et nytt æresmedlem.
Tore Jan Clausen og Jan Maurud ble begge tildelt Sølvknopen og blomsterbukett.
Årsrapporten vitner om høy aktivitet i foreningen som liker å omtale seg selv som Norges mest aktive sjømannsforening. Lokalene er åpent daglig unntatt søndager. Fremmøtet på månedsmøtene har iføge årsmeldingenvært meget bra, og som regel er det fullt på de 36 plassene som man har til rådighet for bespisning.
Årsfest på Meta Hansens Hus, årsmøte, «Mesan Skjød» 17. mai, bacalao i bakgården på museet og sangopptreden under Lillesands Da’ene, Verven-dagen, bacalao på kulturnatta og sosialkvelder i forbindelse med korøvelser er andre aktiviteter som trekkes frem i meldingen hvor man sier seg fornøyd med et økende medlemstall.
Styret beklaget at det i 2017 ikke ble arrangert noen fellesturer, men det håper de å rette opp i 2018.
På nett
Thorbjørn Andersen og Tore Jan Clausen la på vegne av Sjøhistorie / krigsseilerregisteret frem en egen rapport.
Nettstedet Sjøhistorie har nå registrert 34.840 sjøfolk og 20.216 skip.
Krigsseilerregisteret har, som tidligere omtalt i Lillesands-Posten, nylig passerte 30.000 personer.
Representanter fra 25 sjømannsforeninger foretar registreringer i registeret. Fire medlemmer fra Lillesand sjømannsforening deltar aktivt i registreingsarbeidet.
Også Hermanos og båtføreropplæringsgruppa hadde egne årsmeldinger som viser at det er stor bredde i aktiviteten.
Leiekontrakt
Under årsmøtet redegjorde lederen for prosessen med Lillesand kommune om leiekontrakten for lokalene.
Det vanskeligste punktet var museets ønske om å overta foreningens nåværende kontor.
-Dette ble bestemt avvist av Lillesand Sjømannsforening, da vi mente at vi hadde stort behov for kontoret. Dette rommer også en utstillingsdel som Lillesand Sjømannsforening i så fall måtte flytte ut og lagre på et annet sted.Det endelige resultat kan vi leve godt med og kontoret beholder vi som det er i dag, oppsummerte lederen, som sammen med Leiv Per Olsen sto for forhandlingene med kommunen.
Økonomi
Lillesand Sjømannsforening har en ryddig økonomi, men måtte erkjenne at inntektene fra sommerens og høstens bacalao-arrangementer ble noe lavere enn forventet på grunn av dårlig vær.
Årskontingenten ble enstemmig fastsatt til 400 kroner.
Valg
Jan Roar Solås ble gjenvalgt som leder med akklamasjon. Carl Jon Hansen ble også enstemmig gjenvalgt som kasserer, mens det var noe debatt om styresammensetningen. Til slutt ble Tore Jan Clausen valgt til nytt styremedlem og Leiv Per Olsen som nestleder. Sekretær Tor Malvin Bakke og styremedlemmene Ivar Berntsen, Lars Erik Pettersen og Jan Hillestad, samt varamedlem Kurt Østerberg sto ikke på valg i år.
Anstein Nørsett er sjømannsforeningens representant i Verven kystkultursenter med Carl Jon Hansen som varamedlem.
Christian Arentz-Grastvedt ble gjenvalgt til revisor.

Klikk for å se kommentarer (0)