Møteprotokoll

fra styremøte tirsdag 06.02.2018

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Tore Jan Clausen, Leiv Per Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen

Møtet ble satt kl. 12.30. Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3/18
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 25.01.18.

Sak nr. 3 – Matkoking på månedsmøter
Jan Roar Solås har vært i kontakt med Harald Tobiassen på Fiskebrygga. Sistnevnte har antydet en pris på våre faste menyer som vil variere mellom 225 – 235 kroner. Jan Roar tar ny kontakt for å få en fast pris og svar på om det er tilstrekkelig med dagens påmeldingsfrist, dvs. kl. 12.00 dagen før møtet. Det var enighet om at den fristen som blir bestemt må overholdes. Avmelding kan godtas i særskilt tilfelle, men hvis du er påmeldt og ikke møter skal pris for bestilt mat betales.

Sak nr. 4 – Renovering av kjøkkenet
Rengjøring og maling er påbegynt . Dette arbeidet videreføres. Plantegning over rommet skal oversendes fylkeskommunen. Tilbakemelding derfra forventes å gi en avklaring på hvorvidt vi kan bytte gulvbelegg og eventuelt foreta andre endringer. Det er spesielt ønskelig med en ny regulerbar platebenk som hindrer uønsket trafikk på kjøkkenet under matlaging og servering.

Sak nr. 5 – Lån av bakgården til bacalao – godkjenne søknad
Formannen refererte utkast til søknad til Lillesand kommune v/ kulturenheten.

Under debatten ble det presisert at bakgården må kunne disponeres inntil 2 dager utover arrangementsdagen som er lørdag 30. juni. Forut må det utføres tilrigging og etterpå nødvendig opprydding. Eventuell leiepris må innhentes før vi binder oss til arrangementet som inntas i handlingsplanen.

Sak nr. 6 – Priser: Månedsmøter, kaffe dagsmøter, drikke i baren
Saken ble diskutert med følgende resultat:

Kaffe på dagtid:
kr. 10,- og kr. 30,- som inkluderer vafler og kake på hhv. onsdager og lørdager.

Priser i baren:
Kr. 50,- for 1/2 lit. øl og ellers kr. 50,- for et glass vin og kr. 60,- for 0,4 cl. brennevin inklusive eventuelt blandevann.

Månedsmøter:
Kr. 250,- for mat.

Med andre ord; prisene forblir uendret med unntak av maten på månedsmøter som stiger med kr. 50,-.

Sak nr. 7 – Diverse
a)
Pris på årsfest
Det var enighet om å justere prisen på maten. Et påslag med kr. 50,- synes passelig for å komme i økonomisk balanse, tilsvarende kr. 350,- pr. kuvert.

b) Fellestur
Det arbeides videre med planer om et turopplegg til Oslo i september eller oktober for alle medlemmer. Besøk på Sjøfartsmuseet, sang av Hermanos, overnatting på hotel med restaurantbesøk på kvelden var noen av flere forslag til program som ble nevnt.

Møtet hevet kl. 13.40

Tor M. Bakke
sekretær