Årsrapport for Lillesand Sjømannsforening 2016

Foreningens tillitvalgte har i 2016 bestått av følgende personer:

Formann:           Jan Roar Solås

Nestformann:    Trond Larssen

Sekretær:            Tor Malvin Bakke

Kasserer:            Carl Jon Hansen

Styremedlem:    Ivar Berntsen

Styremedlem:    Jan Hillestad

Styremedlem:    Lars Erik Pettersen

Varamedlem:     Anstein Nørsett

Varamedlem:     Kurt Østerberg

Det er i årets løp arrangert 5 månedsmøter inkl. servering av middager med følgende

foredragsholdere:     Tema:

Trond Larssen                 Tur til Østen

Anton Smith                    Nordsjødykkere

Morten Astrup                Båter jeg har seilt på

Helge Grobæk                 Maritimt forum

Bård Rasmussen             Hestmanden et krigsminne

Bjørn Berntsen har stått for kokingen til møtene våre. En en god ordning som bør fortsette.

Tildeling av hederspris fra Anders Wilhelmsen Foundation til LSF og Thorbjørn Andersen i april med påfølgende lunch på Hotell Norge i Lillesand.

Formannen har deltatt på tur til Haugesund sammen med de som sitter og registrerer krigsseilere. Det ble gitt informasjon fra foreninger i Norge som driver med registrering og muligheter for å samordne dette viktige arbeidet.

Mesan Skjød ble avholdt 17.05. med mange besøkende i foreningens lokaler. Borgertoget ble preget av at det var mange fra LSF som deltok. Håper at vi igjen kan vise dette i 2017.

LSF deltok sterkt i åpningen av utstillingen på museet i Lillesand med følgende hovedtema: «Den norske sjømann en utdøende rase?». Flere av foreningens medlemmer deltok i utstillingen. Honnør til alle som stilte opp. Museet melder om stort besøk. LSF var også med på å arrangere sjømanns-gudstjeneste som avslutning på sommerens utstilling. Samarbeidet med museet har vært meget godt.

Det store bacalaoarrangementet ble også i år en suksess. Meget godt salg og et fint overskudd. Her stiller alle opp og gjør en skikkelig god jobb. Dette skyldes god planlegging og masse rutine. Videre bør nevnes foreningens deltakelse under Vervendagen i august med godt fremmøte der vi bidro til et vellykket arrangement.

Det har også blitt arrangert felles tur for foreningens medlemmer til Stavanger med besøk på oljemuseet og foredrag av Gunnar Berge. Videre kortur til Lindesnes med sosialt samvær og besøk på fyret hvor Jo van der Eynden fortalte om fyrhistorien tilbake i tid. Begge turene ble godt mottatt av de som deltok

Høstens tur til Sjøfartsmuseet ble en begivenhetsrik tur. Medlemmer fra LSF reiste inn til Oslo for å hedre de siste gjenlevende krigsseilerne. LSF spanderte tur på medlemmer fra andre foreninger i Aust- og Vest-Agder. Takk til Tore Jan Clausen som var sjåfør på denne turen. Et gripende program hvor statsminister Erna Solberg talte til veteranene. LSF ble nevnt flere ganger for sin innsats i arbeidet med registrering av krigsseilere. På vårt besøk kom LSF i snakk med representanter fra Sjøfartsmuseet. De fattet interesse for livbåten Castor som er i LSF sin eie. A. Nørsett er LSF sin kontaktperson mot museet. Nå viser det seg at museet ønsker å låne livbåten til sin utstilling i 2017 som handler om torpederte krigsseilere under første verdenskrig. LSF er mer en villig til å låne ut båten.

Kulturnatt med Bacalao ble en kjempesuksess. Godt at vi har slike tradisjoner.

Nyttårsaften med stort fremmøte under Mesan Skjød og lykkeønskninger om et godt og fredfullt år. Medlemmene Harald Kvifte og Tor Olav Tønnessen ble minnet under sammenkomsten.

Helt nytt av året er at vi i LSF har fått betalingsterminal, noe som absolutt er med på effektiv betaling i baren.

Hjemmesiden er nå oppe og går med noen små utfordringer. Det er synd at så få kommer med kommentarer til siden. Kan bare oppfordre alle til å skrive et innlegg.

For øvrig er foreningens økonomi fortsatt solid og medlemstallet har nå passert 150.

Vi kan alle være stolte av foreningen vår. At LSF er den mest aktive sjømannsforeningen i Norge er hevet over tvil. Vår store utfordring i åra som kommer er å videreføre det arbeide som er påbegynt i alle ledd. En stor takk til alle sammen som bidrar til at foreningen lever i beste velgående og påser at:

Vår ære og makt ikke blir
glemt og forlagt.

For Lillesand Sjømannsforening 06.02.2017

Jan Roar Solås

formann