Lillesand Sjømannsforening ble stiftet 1. mai 1875. Samme året ble et skip sjøsatt i Glasgow, Skottland, og gitt navnet «Vasco Da Gama». I 1905 – 30 år seinere, ble fartøyet innkjøpt til Lillesand og fikk da navnet «Hermanos» (oversatt fra spansk: brødrene).

I 1994 tok medlem av Lillesand Sjømannsforening, Thorbjørn Andersen, initiativet til å starte et sjømannskor i foreningens regi. Daværende formann Roald Hellenes tente på ideen og kontaktet den som var ønsket som korets dirigent, Andor Hansen. Han sa seg villig til å lede et slikt kor.

Annonse ble satt inn i Lillesands-Posten med oppfordring om å melde seg som medlem. Tre mann møtte: initiativtakeren, formannen og dirigenten. Det hele så ut til å mislykkes, men etter hvert fikk en samlet elleve rustne sjømannsstruper som ikke var vant til å synge før etter kl. 24.00 og ut i de små timer. Dermed var en i gang. Koret måtte ha navn – og hva var mer naturlig enn å ta navnet fra den skuta som var bygd i foreningens stiftelsesår og seinere innkjøpt til Lillesand? Hermanos ble navnet.

_hermanos_full

Maleri av fullriggeren «Hermanos», tidligere «Vasco Da Gama».

 

Etter et år flyttet Andor Hansen fra byen, og medlem av koret, Hans Reiersen overtok da som dirigent. Hans, runnet av tjukkeste sjømannsslekt, bankmann av yrke og med musikk som hovedinteresse, fikk snart struktur på koret. Etter hvert forstod vi at det som liknet trekkfugler på telefontråder ble kalt for noter, og at de hadde en viss betydning for måten sangene skulle framføres på. Øvelsesdagen ble tirsdag og den er blitt en prioritert dag for korets medlemmer.

Hermanos har en trofast støttegruppe. Denne kalles Mødreforeningen. De som er med der, er mødre til våre barn og de følger skriftens ord om å ta vare på sin husbond. Og så har de funnet formelen til et godt samliv. De skryter av oss!

Gleden av å gjøre noe i fellesskap, og for andre, sveiser koret sammen på en fin måte. Dessuten blir koret limt godt sammen av dirigenten og Dag Ellefsen, som med sitt trekkspill er en uvurderlig del av koret. Koret teller i dag 48 medlemmer, hvorav en del er aktivt seilende. Opptil 44 mann samlet på øvelse viser engasjementet hos medlemmene.

I 2004 fylte Hermanos 10 år. Det var bakgrunnen for korets første CD-plate, som kom ut året før. Prosjektet skjerper oss og tvinger oss til å yte vårt beste. Noe av drivkraften er dessuten å ha et minne å gi videre til barn og barnebarn. Vi har i tillegg et fromt ønske om at også enkelte andre måtte finne noe å glede seg over blant det som vi har framført på våre CD-plater.