Møteprotokoll

fra ekstraordinært styremøte tirsdag 02.05.2017

Tilstede:
Jan Roar Solås, Morten Astrup, Ivar Berntsen, Jan Hillestad, Anstein Nørsett og Tor M. Bakke

Følgende hastesak ble tatt opp til behandling:

Søknad fra Redningsselskapet (RS) om lån av foreningens opplæringsbåt
Det vises til e-post datert 26. april fra RS v/ Halvor Rismyhr om lån av båt i noen uker, da deres egen opplæringsbåt er skadet og må byttes.

Enstemmig vedtak:
Lillesand Sjømannsforening innvilger søknaden, idet båten kan disponeres av RS inntil 8 uker fra dato sjøsetting mot at låntaker foretar oppussing av båten.

Låntaker må påse at båten kun opereres av båtkyndig mannskap. Videre forutsettes at RS bærer ansvaret for drift av båten i utlånsperioden og eventuelle skader som ikke dekkes av forsikringsselskapet. Lillesand Sjømannsforening skal ha anledning til å bruke båten ved behov. Evt. påklistrede merker med RS sin logo skal fjernes ved tilbakelevering.

Sjømannsforeningens kontaktperson er Morten Astrup.

Møtet hevet kl. 12.30

Tor M. Bakke
sekr.